Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Conjunt patrimonial situat prop del conjunt catedralici, format per un antic palau, amb pati central i oficines administratives del Bisbat, al sud. Al nord alberga les oficines del Cap d’Estat d’Andorra. Té especial valor històric com a residència del senyor jurisdiccional de la ciutat i com a part del seu dispositiu de defensa. Erigit al segle XV com a fortificació adossada a la muralla, amb pati central, fou objecte d’una profunda reforma a finals del segle XIX, per ressaltar el seu caràcter representatiu a través del llenguatge eclèctic i historicista propi de l’època.

Codi QR

Codi QR