Toponímia

Informació

Municipis
Organyà


Topònim d’origen llatí, que pot provenir d’un antropònim amb la terminació – (I)ANUM, que indicaria una propietat agrícola vinculada amb el portador de l’antropònim en qüestió.

Codi QR

Codi QR