Toponímia

Informació

Municipis
Bassella


Topònim segurament indoeuropeu, amb una estreta similitud amb UGERNUM. Dins del grup de noms de lloc cèltics del Pirineu, on -ERNO, aplicat a l’arrel AUEG, augmentar, fer créixer

Codi QR

Codi QR