Ecosistema Paisatge

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Les obagues de la Cadolla Verda i d’Urdiet són grans masses de pi negre, disposades en una estructura de bosc regular, amb pins força coetanis i joves, que es troben a les parts baixes i exemplars vells a les cotes més altes. La superfície d’ambdues zones forestals correspon a alguns centenars d’hectàrees. Quant a la fauna, hi ha espècies típicament forestals, sobretot d’ocells. La vàlua d’aquest bosc és la seva extensió i continuïtat.

Codi QR

Codi QR