Edificacions industrials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


El molí de Fígols és un edifici rectangular de dues plantes i amb coberta de teula a dos vessants, fet a base de carreuons de pedra calcària sense treballar, units amb morter de calç. A la façana nord, a la part posterior, hi ha un tancat de fusta que protegeix la sínia del molí. Consisteix en una gran roda amb catúfols moguda per l’aigua procedent de la font de Codonyes. Avui en dia, la major part d’aquests catúfols, estan desmuntats. Dins del molí, hi ha una escala de fusta que dona accés al primer pis format per un trebol del mateix material, suportat per bigues i que devia servir de magatzem. El molí es va posar en funcionament a principis del segle XX, en un edifici preexistent i funcionava en règim de cooperativa. La iniciativa va sorgir per no haver de menester els altres dos molins d’oli i de farina que hi havia al poble, que cobraven uns preus excessius.

Codi QR

Codi QR