Edificacions industrials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Els molins a l’entorn immediat a la Seu d’Urgell, són una realitat documentada des de l’edat mitjana i el de Soldevila, és un edifici de planta quadrangular que data de 1726. Amb sala de mòlta a la planta baixa i residència dels moliners sota teulada a més de dos carcabans a la façana de llevant. Únic testimoni de la prolífica existència de molins fariners al voltant de la Seu d’Urgell. El 1691, Sant Agustí li cau a sobre i el destrueix. L’estat actual li és proporcionat amb la reconstrucció de 1726 i, avui dia, no se li dona cap ús.

Codi QR

Codi QR