Edificacions industrials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Josa i Tuixén


Edifici de dos pisos i sotateulada, amb coberta de teula a doble vessant i paraments de reble, amb carreus de pedra tosca ben escairats a les cantonades. El molí, junt amb una ferreria, ocupava la planta baixa. Es conserven encara bona part dels mecanismes i del material d’aquestes dedicacions. Els pisos superiors eren dedicats a un habitatge per als responsables del molí. Ben a la vora hi ha un altre molí, de menors dimensions i amb coberta de teula esfondrada a un sol vessant, associat a aquest molí. Neix com la iniciativa d’una societat de petits propietaris locals, com a reacció als preus elevats dels molins existents, controlats per pagesos més forts, durant el primer terç del segle XX.

Codi QR

Codi QR