Toponímia

Informació

Municipis
Alàs i Cerc


Topònim de possible origen germànic, de significat incert. Podria derivar d’un antropònim o nom de persona.

Codi QR

Codi QR