Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Les mesures de blat són dues estructures de planta rectangular construïdes el 1579 i el 1840 als porxos del carrer Major de la Seu d’Urgell. Ambdues amb un bloc superior amb tres recipients oberts per la part inferior, emprats antigament per mesurar el gra. Hi ha pocs elements conservats d’aquesta tipologia i testimonien unes bases econòmiques desaparegudes en l’actualitat, així com la centralitat econòmica de la Seu. L’any 1840 noves mesures es construeixen, a tocar de les antigues, per respondre a les noves necessitats degut al notable increment de la població de la comarca. Es té notícia d’unes mesures més antigues des del 1212.

Codi QR

Codi QR