Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Polític i economista, llicenciat en dret i doctorat a la Universidad Central de Madrid. Fill del metge Frederic Zulueta i Guasch i de Josefa Gomis, que mor quan Zulueta té 2 anys. Es va llicenciar en dret a la Universitat de Barcelona i es va doctorar a la Universitat de Madrid, per després ser polític i autor de nombrosos estudis d’economia agrícola, com els referents a la fil·loxera i la rabassa morta. Zulueta publicà diversos articles, també, als diaris La Vanguardia i La Publicidad, i va ser fundador de la Federació Agrícola Catalano-Balear i de la Cooperativa Lletera del Cadí l’any 1915.

Codi QR

Codi QR