Informació

Municipis
Josa i Tuixent


Gairebé es podria assegurar l’origen basc o ibero-basc del topònim. El filòleg Joan Coromines es decantava per la forma Iausa, del verb basc iaus, que és tan primigeni que cobra diferents significats segons el dialecte. Des d’aixecar o sostenir, passant per suportar o produir, confluint en pendent o cap avall, caure, davallar. Per tant, designen llocs situats en valls pregones i pendents.

Codi QR

Codi QR