Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Jeroni Grau,doctor en dret, erudit i cònsol de la Seu d'Urgell, elaborà un tractat de govern municipal per a la ciutat, en la qual també exercí com a jutge.En aquest tractat descriu, enumera escrits i impostos, a més de ser un tractat sobre la teoria i la pràctica de la guerra. Es podria considerar el primer manual d'economia escrit en català.

Codi QR

Codi QR