Episodis històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


En el context de la Segona Guerra de Castella, per tant, del monarca espanyol Pere el Cerimoniós, es produiren nombrosos enfrontaments i tensions. A la nostra comarca, així com al nucli medieval de la Seu d'Urgell, aleshores en procés de remodelació, sobretot pel que fa a les muralles, hi havia nombrosos enfrontaments, a part, entre el bisbat d'Urgell i una força comtal que havia unit forces, la casa dels Castellbò- Foix. El carrer Capdevila, va ser un punt conflictiu resultant d'aquests enfrontaments, especialment la nit de Sant Miquel de l'any 1362, quan aquest va patir un gran incendi.

Codi QR

Codi QR