Personatges històrics

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Guillem, fill i hereu del vescomte de Berga Guillem, fou trobador. A més, se l’ha vinculat amb alguns episodis històrics importants, com l’assassinat de Ramon Folc III de Cardona i la successiva protecció del de Berguedà per part de Ramon II de Castellbò. Poc després, el seu refugi es traslladà a Occitània, on Guillem es relacionà amb el també trobador Bertran de Born. A aquest, l’uneix una gran amistat, la mateixa que l’endinsa en la cort de l’aleshores duc d’Aquitània, Ricard Cor de Lleó. En el seu ofici com a trobador, el de Berga destaca per les acusacions calumnioses i hiperbòliques cap als seus enemics en els seus sirventesos, acusadament més punyents en la seva darrera etapa, entre els anys 1187 i 1192. Gràcies a aquestes peces tenim un testimoni de la guerra feudal i d’alguns aspectes de la vida catalana de la segona meitat del segle XII.

Codi QR

Codi QR