Episodis històrics

Informació

Municipis
Cabó


Les vexacions rebudes pel senyor Guitard Isarn de Caboet per part dels seus vassalls, els castlans de Cabó, motivà la redacció d’uns greuges contra l’acció d’aquests cavallers que tant perjudicaven els drets del senyor de Caboet a les seves terres. El document que en resultà no està datat, però es considera que fou elaborat entre 1085 i 1095, i bona part del seu contingut està escrit en català, per la qual cosa és considerat un dels primers documents significatius escrits en aquesta llengua.

Codi QR

Codi QR