Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Estructura megalítica de planta rectangular, de tipologia de cambra pirinenca, amb accés a l’interior a través d’una llosa que fa de porta, en estar sostinguda per una altra llosa fixa i rebaixada, oberta arran del túmul i que origina una entrada orientada al sud-est. El seu estat de conservació és relativament bo, ja que conserva totes les lloses i no presenta signes d’haver estat remogut al seu interior, però la llosa oest ha estat desplaçada cap a l’exterior. Sembla que ho va provocar un pi, crescut a l’extrem sud de la cambra.

Codi QR

Codi QR