Toponímia

Informació

Municipis
La Vansa i Fórnols


Topònim que prové del diminutiu plural llatí FURNULOS, aplicat a coves obertes per davant, a manera de forns o petits forns de caràcter metal·lúrgic.

Codi QR

Codi QR