Toponímia

Informació

Municipis
Cabó


Prolongació del llatí vulgar FONTANETUM, derivat del col·lectiu FONTANA, paratge on emergeixen diverses fonts, un molt força comú als dominis català i occità.

Codi QR

Codi QR