Informació

Municipis
Estamariu


Topònim d’origen preroma que aglutinaria la forma basca ESTU o ESTO, en el sentit de pleta o tancat, i HARITZ, roure. 

Codi QR

Codi QR