Toponímia

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Topònim derivat d’un nom propi germànic, possiblement d’SPANOSIND que, havent perdut la segona -s, resta en Espaén. Aquest nom propi, també està documentat en fonts medievals, segons les formes Espanesindo, Espansen, Spanesindus, Esposende.

Codi QR

Codi QR