Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Trobem els primers esments d’aquesta església l’any 935, com a límit del terme de Pallerols. És un temple d’una sola nau, amb capçalera plana a nord i coberta amb volta de canó, que suporta un llosat a doble vessant. A banda i banda hi té dues capelles laterals, obertes a la nau amb un arc de mig punt i que sobresurten d’aquesta en planta. La porta d’accés es troba a la façana meridional i és en arc rebaixat amb una motllura enguixada, igual que l’ull de bou circular que la corona. El mur occidental és culminat per un campanar d’espadanya d’un sol ull. L’església de Santa Creu té diverses esglésies sufragànies, entre elles Sant Serni de Seix, Sant Andreu i Sant Martí d’Albet.

Codi QR

Codi QR