Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Església d’una nau, capçada a llevant per un absis de planta semicircular. La nau és coberta amb volta de canó. A banda i banda de la nau hi ha dues capelles modernes, la del mur sud ampliada per situar-hi la sagristia. Les cobertes són de teula excepte a l’absis, on hi ha llosa. A la façana oest s’hi aixeca un campanar de cadireta, de dos ulls, que té pràcticament la mateixa amplada que la façana. Les empentes de la volta són contrarestades per tres contraforts atalussats que se situen a la façana nord. Un cor ocupa el primer tram dels peus de la nau, amb la data de 1843 a la biga travessera. Trobem documentat el lloc de Fígols “valle Ficulensis” en un document del 978. L’apèndix de Sant Víctor ja apareix en un document l’any 999, però les mencions explícites de l’església no es troben fins al 1051. L’any 1834, en el context de les guerres carlines, un escamot liberal provinent de Tuixent s’hi va refugiar. Els soldats carlins van calar-hi foc i van provocar la mort de dotze soldats enemics.

Codi QR

Codi QR