Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Bassella


Església d’una sola nau amb capçalera orientada a llevant i adossada a la rectoria. La coberta està formada per cinc trams de llunetes de perfil apuntat, mentre que el tram del presbiteri es troba a un nivell superior, al qual s’accedeix a través de dos graons. El parament de l’església presenta grans carreus de pedra disposats en filades, destacant aquells de les cantonades, que presenten un treball més acurat. La porta d’accés, en arc apuntat, es troba al centre de la façana principal. Té un timpà esculpit amb un crismó, flanquejat per “any” i “1918”. D’altra banda, cal destacar el campanar de torre de secció quadrada que s’aixeca al costat nord-occidental d’aquesta façana principal. Està coronat per una coberta de pissarra de forma piramidal, amb un gran ràfec de plaques metàl·liques. La construcció de l’església va anar a càrrec del mestre d’obres Ramon Riera, seguint croquis de mossèn Esteve Melé. L’obra tingué inici el 24 d’abril de 1913 i durà fins al 1918. El campanar fou construït l’any 2001.

Codi QR

Codi QR