Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Vansa i Fórnols


Església romànica d’una sola nau, coberta amb volta de canó apuntada i reforçada per dos arcs torals, també apuntats, que arrenquen a uns 2,5 metres d’alçada. Pel que fa a l’absis, aquest s’obre a la nau a través d’un plec absidal, que forma l’arc presbiteral de mig punt, que arrenca d’una imposta bisellada. La porta d’accés actual s’obre a la façana nord, i és l’única que queda lliure d’edificacions afegides. Tant aquesta com l’absis, els trobem assentats sobre una alta peanya de roca retallada per l’assentament de la construcció. L’exterior no està ornamentat, tret d’una senzilla motllura en cavet que forma el ràfec de la coberta absidal. Les característiques constructives fan que l’edifici es consideri una construcció de la plenitud del romànic i, per tant, dels segles XII-XIII. La nau de l’església presenta un conjunt de pintura mural format per aus i motius vegetals, possiblement de l’edat mitjana tardana o de l’edat moderna.

Codi QR

Codi QR