Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls de Valira


Església barroca dels segles XVII-XVIII, d’una sola nau, capçada a llevant per un absis de perfil circular rebaixat. La nau és coberta per una encavallada de fusta de doble vessant, que es tradueix en una coberta de llosa exterior. Als peus de la nau hi ha un cor de fusta en alt, amb incisions que formen un motiu ornamental. Al mur sud de la nau, un petit nínxol en arc escarser, on hi ha un altar dedicat a la Mare de Déu, flanquejat per dues finestres rectangulars. 

Codi QR

Codi QR