Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Església de la qual no en tenim notícies fins el segle XV. Consta d’una nau, capçada a llevant amb capçalera plana i coberta amb entramat de fusta, que es recolza sobre un arc diafragma i que, alhora, sosté un llosat de doble vessant. Des de l’exterior la capçalera no apareix diferenciada de la resta de la nau, però és més estreta que aquesta, i coberta amb volta de canó. Presenta un curiós cor de fusta situat al centre de la nau, al qual s’hi accedeix per unes escales d’obra. La sagristia, de planta quadrangular i coberta amb un llosat de doble vessant, s’adossa a la façana meridional de l’església. La façana occidental està coronada per un campanar d’espadanya de dos ulls, i no presenta cap mena d’obertura.

Codi QR

Codi QR