Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Carmeniu, identificat amb el topònim Kasamuniz és present en l’acta de consagració de la catedral de la Seu. El 1758, consta com a sufragània de la parròquia de Turbiàs. Més endavant, el 1904, s’integra a la parròquia de Castellbò. Tècnicament veiem una església barroca d’una nau, amb capçalera plana a ponent, coberta de fusta a doble vessant. La porta d’accés, al mur meridional del temple, prop de la cantonada amb la façana oriental, és en forma d’arc de mig punt. Un altre aspecte a destacar són els dos ulls de bou circulars, situats en dos nivells de la mateixa vertical de la façana, que és coronada, al seu torn, per un campanar d’espadanya de dos ulls.

Codi QR

Codi QR