Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Capella de regust neoclàssic, construïda l’any 1899 per Calixte Freixa i embeguda per l’edifici de la Missió, que pateix diverses reformes fins incorporar totalment l’església. L’estreta façana d’aquesta, a llevant, es confon amb la resta de l’edifici. Està ocupat des de 1592 pel Seminari Conciliar, creat pel bisbe Andreu Capella, amb rendes de l’extingit monestir de Sant Serni de Tavèrnoles. Es caracteritza per l’austeritat ornamental i la incidència social en relació al culte i a diverses celebracions.

Codi QR

Codi QR