Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Església d'una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular tancat a la nau per un envà. Prop de la capçalera s'obren dues capelles laterals oposades. La porta d'accés es troba al mur occidental i és en arc de mig punt i adovellada. Al damunt de la porta hi ha una finestra de doble esqueixada. L'aparell és de reble. El conjunt es cobreix amb un llosat de doble vessant i, coronant la façana occidental, presenta un campanar d'espadanya de dos ulls. No hi ha notícies històriques referides a l'església de la Mare de Déu de la Concepció de Miravall a excepció de la creació d'un benefici a la capella de la Santa Creu d'aquesta església de l'any 1750.

Codi QR

Codi QR