Toponímia

Informació

Municipis
Oliana


Diminutiu d’era i de la paraula llatina de què deriva, AREA, que com apel·latiu es documenta en el català erola, des de 1038.

Codi QR

Codi QR