Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Edifici rectangular d'una sola nau capçat a llevant amb capçalera plana i cobert amb una estructura d'embigat de fusta de doble vessant que aguanta el llosat. L'absis és de planta rectangular, més estret que la nau i coronat amb volta de canó. La porta es troba a la façana occidental, és en arc de mig punt i és l'única obertura del temple. L'aparell constructiu és de reble amb tendència a formar filades definides i amb les cantonades formades amb peces triades. Al tossal de Sant Quiri, a ponent de l'ermita, són perceptibles restes d'enderroc d'origen desconegut. Alguns autors interpreten aquesta ermita com una fórmula local de l'arquitectura catalana anterior al segle XI. L'any 975 un document de venda d'unes terres situades a la vila de Noves, esmenta entre altres afrontacions "Sanctum Quirichum", que podria ser identificable amb aquesta ermita i que seria l'única notícia medieval coneguda d'aquesta capella.

Codi QR

Codi QR