Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Fígols i Alinyà


Ermita de planta rectangular, sense capçalera diferenciada i de petites dimensions, coberta amb volta de llunetes i teulada. S’orienta a llevant. Hi ha dos sectors ben diferenciats. Per una banda, un pòrtic, posterior a la capella, amb bancs correguts als costats i protegit per una reixa. Per altra banda, una capella tancada per una porta de fusta decorada amb relleus de tipologia tradicional, il·luminada per dues finestres rectangulars. Les voltes són decorades amb pintures, predominant els colors ocres i les decoracions de motius vegetals i geomètrics. Damunt de la porta d’entrada a la capella s’aixeca un campanar de cadireta d’un sol ull, amb remat triangular. L’ermita és objecte d’una devoció en aquesta contrada. Forma part del conjunt de capelles amb comunicació visual – Santa Fe, Santa Pelaia-, que es deia que estaven dedicades a tres germans. De cronologia imprecisa, es tracta d’un edifici construït molt possiblement en època moderna.

Codi QR

Codi QR