Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Alàs i Cerc


Església del segle XI, d’una nau i amb absis rodó. L’edifici ha estat modificat i ampliat, al costat sud i avui dia el cobreix un embigat a dues aigües, arquitectura rural anterior. L’aparell constructiu és poc curós, de carreus grans i rejuntats. El portal i la finestra de ponent, està descentrat. S’hi accedeix a través d’una porta adovellada al frontis. Hi ha una torre quadrada, de 3’50 x 2’70m adossada al mur nord, escapçada. A l’entorn d’aquesta església es documenta la baixada de falles més antiga de Catalunya (1543).

Codi QR

Codi QR