Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Petita església d'una sola nau, capçada a ponent amb capçalera plana i coberta amb volta de perfil rebaixat. Altar d'obra adossat al mur occidental amb un petit nínxol al damunt. Porta d'accés al mur oriental amb arc rebaixat i dovelles de pedra tosca. Culminant el mur oriental hi ha un petit campanar d'espadanya amb un ull quadrangular. Coberta de llosa a doble vessant. Originàriament la coberta era de teula i els paraments presentaven un arrebossat de calç que ha estat enretirat en la darrera restauració.

Codi QR

Codi QR