Episodis històrics

Informació

Municipis
Peramola


L’hostal dels Esplovins es trobava al congost que forma el riu Segre en travessar les roques calcàries del Turp i d’Aubenç, en un paratge abrupte, dominat per zones muntanyoses molt retallades i amb fines cascades d’aigua, element que conferia el nom a l’hostal. Aquest indret era conegut per la seva funció d’hostatjar els viatgers i traginers que resseguien el camí del Segre. No obstant, al llarg de la seva existència, va anar prenent una forta desventura i mala propaganda per allotjar alguns hostes poc desitjables i, a més, pels preus abusius. Degut a la inestabilitat del terreny, a l’any 1896 es produí una riuada que va provocar el despreniment de blocs i cornises rocoses, que n’enderrocà bona part, causant 13 morts. A causa de les llegendes esotèriques i bassades en malaurances, alguns cregueren que l’ensulsiada fou un càstig diví.

Codi QR

Codi QR