Episodis històrics

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Castell enderrocat el 1513 sota ordres del rei Ferran, que l’havia recuperat després que un exèrcit gascó que havia envaït el vescomtat, se l’hagués apoderat. A l’Spill es diu que “El castell de Castellbò, ans fos derribat havia una capella sots invocatió de Sanct Pere e de Sant Francesch”, la qual cosa en corrobora la desaparició.

Codi QR

Codi QR