Construccions residencials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Coll de Nargó


Casal de dimensions considerables, de planta rectangular. Els seus orígens es poden datar pels volts del segle XI. L’indret, situat al solell, incorporava camps de conreu i de pastures, ja que era una explotació propera a un lloc d’hàbitat concentrat, el de Coll de Nargó. Tota l’edificació ha estat construïda aprofitant la pedra del lloc. Conserva uns 4 metres d’alçada de la primitiva construcció a la part més baixa; al mur sud, la paret conservada arriba fins als 6 metres. Els murs estan fets amb carreus treballats i allargats. Avui l’edifici consta de planta baixa, pis i golfes. La primitiva porta d’entrada és a ponent, a 2 metres de terra i solament a 30 centímetres del mur nord. Al mateix mur hi ha una finestra de 50 centímetres d’amplada. A la paret sud, i al mig del mur, hi ha una altra finestra de 60 centímetres. Finalment, a la façana de llevant veiem dues finestres, a 7 i 12 metres respectivament del mur sud. Les parets foren aprofitades per a una construcció posterior, del segle XVII, quan l’edifici degué ser transformat en casa de pagès.

Codi QR

Codi QR