Edificacions residencials permanents Patrimoni cultural

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Conjunt patrimonial format per un edifici i dues sales annexes a dos espais importants: el claustre de la catedral i l’extrem de llevant de l’església de Sant Miquel. La façana principal és oberta a la Plaça del Deganat. El 1822 fou Deganat de la Regencia Suprema de España durante la Cautividad de Fernando VII, per més tard passar a contenir la col·lecció d’art sacre del Bisbat d’Urgell. Avui dia és part del Museu Diocesà d’Urgell i ocupa dependències administratives.

Codi QR

Codi QR