Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Megàlit del calcolític, fet en un pendent suau, que pertany a la tipologia de les cambres pirinenques. Les seves dimensions són notables, amb restes de túmul pel voltant. És un sepulcre de corredor de transició amb llosa esquerra del corredor, cavalcada amb el lateral de la cambra, l’entrada del qual està orientada al sud-est. Es conserven al seu lloc un fragment de la coberta sobre el final de la cambra amb 6 cassoletes.

Codi QR

Codi QR