Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Megàlit de la tipologia de cambra pirinenca, de dimensions mitjanes, amb dues lloses laterals i coberta i sense restes de túmul. La tapa ha estat correguda cap a l’extrem oposat a l’entrada. Context històric del calcolític. Fet de roca calcària, sobre un pendent fort, en direcció nord-oest a sud-est, motiu pel qual la cambra s’atrinxera per darrere de la capçalera, al nord-oest. El túmul és frontal-lateral per causa del desnivell, i el formen terra i blocs. De forma circular de 10 metres de diàmetre, sense restes massa clares d’anell de contenció extern.

Codi QR

Codi QR