Estructures funeràries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


És un dolmen construït amb lloses molt gruixudes i envoltada per una part de les pedres que formaven l'antic túmul. La coberta és a un costat, remoguda. Entre els materials recuperats per Serra Villaró, que la investiga el 1920, hi ha ossos i fragments de tres vasos de ceràmica a mà. Era un espai d’inhumació col·lectiva.

Codi QR

Codi QR