Construccions residencials Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Les restes de l'antic poblament de Tragó estan disposades en un vessant que domina el barranc de Tragó. L'antic nucli estigué format per nombroses edificacions de petites dimensions, de les quals només en resten els basaments. Tragó és un indret que ja apareix esmentat l'any 1038, existència que es constata al segle XII, quan els seus habitants juren fidelitat al bisbe d'Urgell, Bernat Sanç. A la fi del segle XV aquest nucli de població ja havia desaparegut sense que restin clares les causes concretes, tot i que probablement caldria vincular-ho amb l’impacte de la pesta negra.

Codi QR

Codi QR