Episodis històrics

Informació

Municipis
Valls d'Aguilar


Les mines d’amiant de la Guàrdia ja havien estat explotades abans de l’any 1883, i a principis del segle XX eren explotades per la societat anònima La Catalana de Amiantos. Des del final de la Guerra Civil, ja encetats els anys 1940, la mina, tal i com la veiem a l’actualitat, fou explotada per presoners de guerra republicans. Les instal·lacions que encara veiem actualment foren construïdes en la creació d’un camp de presoners franquistes que, segons testimonis de l’època, “no tenia tanques perquè els presoners no sabien cap a on escapar-se: eren lluny de tot arreu”. Es tractava d’una explotació d’amiant en tres fronts, a cel obert i en galeria, situats al voltant d’un edifici que servia com a magatzem i com a dormitori col·lectiu dels presoners de guerra.

Codi QR

Codi QR