Episodis històrics

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


La construcció del castell de Montferrer s’atribueix al patronatge d’Arnau Dacó, un personatge molt reconegut i amb una gran influència a la comarca durant el segle XI. Tot i que no hi ha documents que ho confirmin, es localitzen restes del castell al celler de la casa del cap del poble de Montferrer, cal Miqueló. Per les característiques constructives de l’aparell dels murs, es dedueix que la construcció del castell data, més o menys, de l’any 1000. El castell es construí en acord amb l’Eslgésia d’Urgell, aprofitant el lloc elevat, per poder tenir un control sobre de la plana de l’Urgellet.

Codi QR

Codi QR