Episodis històrics

Informació

Municipis
Ribera d'Urgellet


Arfa té un castell que ja es troba documentat l’any 1202, i que fou construït amb la intenció de vigilar i proporcionar protecció als seus habitants, en una època de continues bel·ligeràncies entre el bisbat o Església d’Urgell i el vescomte Arnau de Castellbò. Per tal de poder situar-hi el lloc de defensa, molts dels veïns de les cases més properes, van haver d’abandonar els seus habitatges. La promoció de la fortalesa va anar a càrrec del bisbe Bernat de Vilamur, qui el cedí als canonges de la catedral, senyors d’Arfa fins la fi de l’Antic Règim (segle XIX).

Codi QR

Codi QR