Personatges històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Comtessa d’Urgell i muller d’Ermengol II. Governà el comtat amb el seu fill, Ermengol III, fins el 1047. Més tard, en morir el bisbe Eribald d’Urgell, vengué el bisbat el a l’arquebisbe de Narbona, Guifré, qui pagà 100.000 sous i el confereí al seu germà Guillem.

Codi QR

Codi QR