Episodis històrics

Informació

Municipis
La Seu d'Urgell


Fèlix és conegut com el bisbe que, presumptament, dugué l’heretgia adopcionista a la diòcesi d’Urgell, negant la santedat de la Verge Maria i al·legant que Jesús no era fill natural de déu, sinó adoptat. Després de comparèixer en dos concilis, el primer, el 792 i el 799, debatent el tema amb alguns dels teòlegs carolingis més destacats, entre aquests Alcuí de York, Fèlix fou condemnat a l’exili l’any 800, després del Concili d’Aquisgrà, per part del mateix Carlemany. Les seves pretensions de revitalitzar la religiositat visigòtica hispana foren tallades, havent-se de retractar i deixant el monestir de Sant Serni de Tavèrnoles, del que es pensa que fou abat, en un gran declivi, que no entrà en pau fins l’arribada del seu successor, Leidrad de Lió, provinent de la mateixa ciutat en la qual Fèlix fou confinat i on morí 19 anys després de la seva condemna.

Codi QR

Codi QR