Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Igual que la resta de colomers que trobem a Castellbò, és una construcció en forma de torre de planta quadrangular, amb un aparell sòlid de llicorella toscament desbastada i lligada amb morter de calç. L’interior és ple de petites cel·les destinades a la nidificació dels coloms.

Codi QR

Codi QR