Edificacions públiques i/o comunitàries Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Valls de Valira


Colomer de torre, esmentat per primera vegada el 1497, de pedra del país sense desbastar, excepte a les cantonades. Presenta restes d’arrebossat i a l’interior hi ha uns sis-cents seixanta nius, disposats en filades regulars. Hi ha una finestra a 4 metres d’alçada i dos ràfecs amb lloses de pissarra a la part superior de l’edifici, que donen la volta sencera.

Codi QR

Codi QR