Edificacions religioses Patrimoni cultural

Informació

Municipis
Montferrer i Castellbò


Antiga col·legiata creada el 1436 a l'antiga església parroquial de Castellbò, situada al peu del turó de l’antic castell de Castellbò. És un temple de grans proporcions i amb un plantejament arquitectònic ric i complex. El formen una nau capçada al nord per un absis semicircular i una coberta original de volta de closca amb llunetes, substituïdes recentment per un embigat de fusta sostingut per arcs de diafragma. Té un cos afegit a l’extrem meridional de la nau, que acull les campanes, amb tres ulls que s’obren al nivell superior. Sota d’aquest hi ha la portalada monumental, en arc apuntat en degradació, coronada per un ull de bou circular. Destaca el treball de forja de la portalada.

Codi QR

Codi QR